Sunday, May 29, 2011

NAGPAPALIMUS


Isang matandang nagpapalimus sa kanto

Gamabi na’y wala pa ring taginting sa lata ng Hekaido

Kung lata pa lamang ay kayang saluhin buntunghininga’t tinging nagmamaliit

Ito’y umapaw na sana

Tumayo na nga lang at makalipat sa kabilang kanto…

May mamang nagmamaniho…

Dire-diretso…

Walang preno…


…mamahinga ka na nga lang lolo

Sadyang malupit sa’yo ang mundo.

☺☺☺

No comments:

Post a Comment